איכות הסביבה

משרד אחיקם שוסטר – עורכי דין בעל התמחות ייחודית בליווי גופים פרטיים וציבוריים במיזמים ופרויקטים בתחום איכות הסביבה. למשרד התמחות ייחודית עם היבטי האסדרה השונים בתחומי המים, הביוב, הניקוז ובתחום הפסולת.

בנוסף, לצוות המשרד ניסיון בליווי פרויקטים ומיזמים בעלי נגיעה לסביבה החופית ולהיבטי האסדרה הייחודים לה.

דוגמאות לפרויקטים ומיזמים שלוו ע"י המשרד בתחום זה:

  • ליווי פרויקטים בתחום הטיפול בשפכים ופרויקטים להשבת מי שפכים;
  • ליווי פרויקטים לאיסוף והחדרת מי נגר עילי;
  • ליווי פרויקטים לטיוב והתפלת מים;
  • ליווי פעילות מסחרית ועסקאות מסחריות בתחום הטיפול בפסולת ובתחומי התברואה;
  • ליווי פרויקטים להקמת מתקני מיון, מיחזור והטמנת של פסולת;
  • ליווי פרויקטים לשיקום אתרי אשפה;
  • ליווי פרויקטים בתחום הכרייה והחציבה.
  • ליווי פרויקטים בעלי היבטים הנוגעים לשמירת הסביבה החופית.