חוזים ומכרזים

משרד אחיקם שוסטר עורכי דין מלווה מידי שנה מכרזים בהיקף של מאות מיליוני ₪, מהשלבים הראשוניים של הליך המכרז, עובר בשלב עיצוב המכרז עד לבחירת הזוכים במכרז. בנוסף, המשרד מספק שירות מקיף לכלל היבטי המכרז וההתקשרות מכוחו, הכולל גם ייצוג בערכאות.
המשרד מתמחה בעריכת וניהול מכרזים מורכבים וייחודיים. בנוסף לאחיקם שוסטר – עורכי דין התמחות ייחודית במכרזים לתחומי המים וביוב ומערכי טיפול באשפה.
אחיקם שוסטר עורכי דין מלווה גופים פרטיים במסגרת התמודדות במכרזים והליכים תחרותיים. המשרד מלווה גופים אלה גם בשלב מימוש הזכייה וההתקשרות מכוחה, כולל ייצוג בערכאות משפטיות, ככל שנדרש.
דוגמאות למכרזים שלוו ע"י המשרד במסגרת התמחות זו:
מכרזי BOT ו-DBOT להקמה והפעלה של מערכי מיון וטיפול בפסולת;
מכרזי DBOT להקמת מקבצי דיור להשכרה;
מכרזי BOT לטיוב והשבחת מים ולהשבת שפכים.
מכרזים לפיתוח ואספקה של מערכות טכנולוגיות ושירותי מחשוב.
מכרזים להפרטת שירותים ציבוריים בתחום החינוך והרווחה.
מכרזים להקניית זיכיונות.
בנוסף מלווה המשרד מכרזים לפיתוח שכונות ולהקמת מבני ציבור בהיקפים של מאות מיליוני ₪ מידי שנה.