ליטיגציה אזרחית ומנהלית

משרד אחיקם שוסטר – עורכי דין בעל ניסיון עשיר בתחום הליטיגציה המנהלית והאזרחית ובפרט בליטיגציה הנובעת מתחומי התמחותו של המשרד. צוות המשרד שותף לעשרות פסקי דין והלכות עקרוניות בתחומי התמחותו.

ליטיגציה מנהלית:

ייצוג משפטי והופעה בפני בתי הדין השונים, עבור גופים פרטיים, גופים ציבוריים, עיריות, וחברות ממשלתיות. ליווי וייצוג בעתירות מנהליות בענייני מכרזים, בנושאים מוניציפאליים, ובתחום האסדרה והרגולציה.
למשרד ניסיון ייחודי בניהול הליכים משפטיים בפני בית הדין למים בהיבטי רישוי הפקה ואספקת מים.
צוות המשרד שותף לעשרות פסקי דין והלכות עקרוניות בתחום דיני המכרזים, עם שיעורי הצלחה גבוהים מאוד במסגרת ההליכים שנוהלו על ידו.
גם בתחום הזה, רותם צוות המשרד את הניסיון המעשי העשיר שנצבר על ידו וההבנה המעמיקה בכל ההיבטים הנוגעים לתחומי התמחותו, לטובת לקוחותיו, דבר הבא לידי ביטוי בתוצאות המושגות בתיקים המנוהלים על ידו.
משרדנו דוגל בגישה, כי תוצאותיו של ההליך המשפטי נקבעות לא אחת עוד בטרם החל ועל כן, אנו שואפים להקדים ולהעניק יעוץ ללקוחותינו בשלבים הראשוניים של העימות המתהווה.
על לקוחות המשרד בתחום הליטיגציה המנהלית נמנים גופים ציבוריים וגופים פרטיים מהבולטים במשק.

ליטיגציה אזרחית:

ייצוג משפטי והופעה בפני בתי הדין השונים, בנושאי סכסוכים חוזיים מורכבים, סכסוכים בנושאי חוזיי קבלנות, סכסוכים הנוגעים לתחום השירותים המוניציפליים, תביעות השבה של תשלומי חובה מוניציפליים ותביעות ייצוגיות (תובענות ייצוגיות). 
לצוות המשרד ניסיון בניהול מאות תיקים אזרחיים בהיקף מצטבר של מאות מיליוני ש"ח ₪.
חלק ניכר מהתיקים המנוהלים ע"י המשרד הינם סכסוכים בין רשויות ציבוריות לגופים פרטיים בתחום המשפט הפרטי. בתיקים אלה באה לידי ביטוי נקודת המבט הייחודית של צוות המשרד, כמי שמצוי בדרך התנהלותם של גופים ציבוריים מול המגזר הפרטי מחד; ומאידך, בפרקטיקה הנוהגת בקרב קבלנים ויזמים בפעולתם אל מול הרשויות.