תשתיות ופרוייקטים

משרד אחיקם שוסטר – עורכי דין מלווה גופים ציבוריים ופרטיים בפרויקטים בתחום התשתיות, הבנייה והפיתוח. המשרד מעורב ומלווה פרויקטים בהיקפים נרחבים, המסתכמים במיליארדי ₪. המשרד מעניק שירותים משפטיים מקיפים הנוגעים לכל היבטי הפרויקט ובכלל זה: היבטי רגולציה ורישוי של הפרויקט, ליווי הליכי המכרז וההתקשרות מכוחו, ליווי התקשרויות מסחריות הנוגעות לפרויקט ומימונו; וכן, ייצוג בערכאות וטריבונלים מקצועיים ומנהליים.

למשרדנו ניסיון מעשי בליווי פרויקטים בתחום התשתיות, הפיתוח והבנייה; והיכרות מעמיקה עם ההיבטים המקצועיים וההנדסאים של הפרויקט. היכולת של צוות המשרד לראות ולהבין את מכלול היבטיו של הפרויקט, בשילוב מומחיות משפטית מעמיקה, מתבטאים ביכולת לייצר ערך כלכלי ברור ומוחשי ללקוחות המשרד.

למשרדנו התמחות בכל היבטי הרגולציה הנוגעים לתחום התשתיות ובפרט לתשתיות מים, ביוב, ניקוז, אתרי סילוק פסולת ומערכי תברואה. בכלל זה מלווה המשרד פרויקטים בתחומים אלה משלב התכנון הראשוני, עובר בשלב התכנון הסטטוטורי ועד להשלמת הפרויקט והפעלתו.

מניסיוננו, מסיבות שונות ומגוונות, לא מעט פרויקטים הופכים מושא להתדיינויות משפטיות. הניסיון העשיר של צוות המשרד בליטיגציה הנוגעת לתחום, מאפשר לא אחת להקדים 'תרופה למכה' ובכך, להציב את לקוחותיו בנקודות פתיחה טובה יותר לקראת התדיינות עתידית ביחס לפרויקט.

דוגמאות לפרויקטים שלוו ע"י המשרד:
מכרזי BOT ו-DBOT להקמה והפעלה של מערכי מיון וטיפול בפסולת;
מכרזי DBOT להקמת מקבצי דיור להשכרה ודיור בר השגה;
מכרזי BOT ו-DBOT לטיוב והשבחת מים ולהשבת שפכים.
מכרזים לפיתוח ואספקה של מערכות טכנולוגיות ושירותי מחשוב (מערכות billing, מערכות gis, מערכות לניהול פרויקטים ומערכות crm).
מכרזים להפרטת שירותים ציבוריים בתחום החינוך והרווחה.
מכרזים שונים להקניית זיכיונות.
פרויקטים בתחום טיפול והשבת שפכים.
ליווי פעילות מסחרית ועסקאות מסחריות בתחום הטיפול בפסולת ובתחומי התברואה.
ליווי חברות מנהלות וחברות עירוניות בפיתוח שכונות בהיקפים נרחבים (המגיעים לכדי עשרות אלפי יח"ד במצטבר).